Munkatársaink

Nagyné Drávecz Klára
Tagintézmény-igazgató, logopédia - pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Telefonszám: 0620/778-6052
Email: szentgotthard.szakszolgalat[at]gmail[dot]com
Hitvallás: „ A szülőknek nem az a dolguk, hogy eltüntessék gyermekeik útjából az akadályokat, hanem hogy adjanak nekik egy jó térképet.” (M.J. Brown)
Eddigi pályám: 1999-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola logopédia-pszichopedagógia szakán. 2008-ban közoktatási szakértői szakvizsgát tettem és gyakorlatvezető tanári képesítést szereztem. Egészen 2013-ig logopédusként dolgoztam Körmenden, majd a Pedagógiai Szakszolgálatok megalakulásával a VMPSZ Szentgotthárdi Tagintézményének vezetője lettem. Jelenleg a vezetői feladatok mellett a szakértői bizottsági, valamint a nevelési tanácsadás feladatok ellátásában dolgozom.

Elvégzett tanfolyamok:

 • GMP diagnosztika és terápia
 • Agykontroll
 • SNI tanulók együttnevelése a gyakorlatban
 • Szól-e szűrőeljárás
 • Az agresszió kezelése a köznevelési intézményekben
 • Intézményvezetők felkészítése az önértékelés, a tanfelügyelet és a minősítés rendszerére
 • Számolási nehézség - számolási zavar elkülönítése
 • Kineziológia - Three in One Concept (Egy agy módszer)
 • Sindelar I.
 • Sindelar II.
 • DPV – dyscalculia pedagógiai vizsg.
 • Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására
 • Felkészítés az integratív szemléletű iskolába lépési vizsgálatok végzésére

Sásdi Csilla
Oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 
Telefonszám: 0620/336-9845
Email: szentgotthard.szakszolgalat[at]gmail[dot]com
Hitvallás:  „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” ( J. W. Goethe)  
Eddigi pályám: 1994-ben kezdtem pszichopedagógusi pályámat a körmendi nevelési tanácsadóban. 2013-tól a szentgotthárdi tagintézményben dolgozom, fő feladatellátási területem a tanulási és magatartási nehézségek diagnosztikája és terápiája.
Munkavégzésemben gyermekközpontú szemléletet képviselek. Fejlesztőmunkámban a készségfejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetek az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Ahhoz szeretnék hozzájárulni munkámmal, hogy önmagával békében élő, önmagát elfogadó, megfelelő önismerettel bíró, érzelmileg kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. 

Végzettségek:

 • Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar közoktatásvezetői szakvizsga 2005.
 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia-pszichopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár 1994.
 • OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikus 1982.

Elvégzett tanfolyamok:

 • Metamorphoses Meseterápiás Módszer Intenzív Alaptanfolyam 
 • Beszédpercepciós fejlesztés (Gósy módszer) 
 • Winnicott-féle " firka-játék" technika és terápiás konzultációs módszer 
 • Segítőbeszélgetések, analítikus pszichológiai megközelítésből 
 • Gyermek pszichodráma tanfolyam 
 • Mozgásterápia a tanulási nehézség megelőzésére és oldására 
 • Burnout megelőző tréning Gendlin féle technikával 
 • Négyüléses konzultáció serdülőkkel 
 • Önismereti Trénerképző tanfolyam 
 • Dyscalculia tanfolyam 

Egyéb:

 • nagycsoportos óvodások szűrővizsgálata
 • tanulási nehézségek prevenciója óvodás korosztály
 • tanulási nehézségek terápiái iskolás korosztály (beszédértés és -észlelés terápia, Sindelar terápia)
 • mozgásterápia, meseterápia, Winnicott rajzterápia, gyermekpszichodráma

Mesicsné Köbli Mónika
Pszichológus
Telefonszám: 0620/336-9845
E-mail címszentgotthard.szakszolgalat[at]gmail[dot]com
Hitvallás„Rendkívüli értékeket tulajdonítok annak, amikor megengedhetem magamnak, hogy megértsek másokat.” /Carl Rogers/ 

Végzettségek:

 • Pszichológus 2004-2008 PTE-BTK
 • Egyetemi okleveles ápoló 2000-2002 PTE-ETK
 • Diplomás ápoló 1996-2000  PTE-ETK

Elvégzett tanfolyamok:

 • Módszerspecifikus gyermek pszichoterapeuta képzés EGO klinika Budapest
 • WPPSI-IV
 • WISC-IV

Munkahelyek:

 • Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán főiskolai tanársegéd 2002-2015
 • Szombathelyi Pálos Károly Családsegítő Szolgálatnál pszichológus 2008-2009
 • Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményénél pszichológus 2015-

Folcz Melinda
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta, pszichopedagógia szakos tanár, logopédus
Telefonszám: 0670/339-8906
E-mail címszentgotthard.szakszolgalat[at]gmail[dot]com
Mottó“Az igazi szeretet, mint a napsütés magát senkitől sem sajnálja, magát senkinek sem kínálja. Akinek kell, azé; barát, ellenség: neki mindegy, nincs érdeke és nem csábítja semmi se.”  /Weöres Sándor/ 
Eddigi pályám: 2002-ben végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán tanulásban akadályozottak pedagógiája-pszichopedagógia szakirányokon. 2011-ben bővítettem szakmai tudásomat a logopédia szakirány megszerzésével, valamint 2015-ben gyógypedagógiai szakvizsgát tettem. 2021 novembere óta dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményénél logopédusként.

Végzettségek:

 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – 2015. Gyógypedagógus szakvizsga
 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – 2011. logopédia szakirány
 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar – 2002. Gyógypedagógus – pszichopedagógia szakos tanár, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta

Képzettségek

 • Újabb lehetőségek és módszerek az afázia diagnosztikájában és terápiájában, a rehabilitáció színterei
 • A nyelvlökéses nyelés terápiája
 • Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására
 • Halmozottan sérült, mozgáskorlátozott és beszédképtelen személyek kommunikációs képességeinek és lehetőségeinek komplex vizsgálata
 • Beszédpercepciós diagnosztika és terápia (GMP)
 • Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia
 • Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél
 • Komplex Alapprogram
 • Felkészítés a szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűrésére
 • A pedagógusok digitalis kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban – pedagógus továbbképzés, 2021.

Doncsecz Erika (tartósan távol)
Gyógypedagógus logopédia szakirányon
Telefonszám: 0620/336-9845
E-mailszentgotthard.szakszolgalat[at]gmail[dot]com
Hitvallás„Az ember valódi lényege a jóság. Vannak más, a nevelésből és a tudásból eredő jó tulajdonságok, de alapvető fontosságú, ha igazán emberi lényekké szeretnénk válni és értelmet akarunk adni létezésünknek, hogy szívünk jó legyen.” /XIV. Dalai Láma/
„Aki tanít, az kétszeresen tanul.”  /Joseph Joubert/ 

Végzettségek

 • gyógypedagógus logopédia szakirányon (ELTE BGGYK, 2010.)
 • pedagógus szakvizsga fejlesztő, differenciáló pedagógia területen (2015.)

Elvégzett képzések, tanfolyamok:

 • NILD Tanulási Terápia- technikák és módszerek a tanulási problémákkal küzdő gyermekek oktatásához
 • Alapozó Terápia 
 • Komplex Művészeti Terápia
 • FST- Filtered Sound Training
 • Beszédpercepciós diagnosztika és terápia
 • A nyelvlökéses nyelés elméleti háttere és gyakorlatorientált terápiája
 • Sindelar I.
 • Sindelar II.

Munkahelyek:

 • 2010-2014 Fővárosi Beszédjavító Intézet (jelenlegi nevén Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Beszédjavító, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató, Gondozó Tagintézmény) 2010-2013 Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó
 •  Jelenleg, 2014. augusztusa óta a VMPSZ Szentgotthárdi Tagintézményének vagyok a logopédusa.

Domiterné Weidl Anita
Gyógypedagógus logopédia szakirányon
Telefonszám: 0620/336-9845
E-mail cím: szentgotthard.szakszolgalat[at]gmail[dot]com
Hitvallás: „Javításra idődet ne sajnáld. A javítás is alkotás. Gyöngy, gyémánt, ha csak borsónyi is, értékesebb magánál a koronánál. S ha egy nap csak egy gyémántszemet alkotsz is, egy mondatban vagy csak egy szóban: gyűrűbe illesztettél drágakövet.” (Gárdonyi Géza) 
Szakmai életút: Pedagógiai pályámat 1983-ban kezdtem a rábafüzesi Általános Iskolában. Először napközis nevelő voltam, majd orosz nyelvet és magyar nyelv és irodalmat tanítottam 2005-ig, az iskola megszűnéséig. Ezután a szentgotthárdi Széchenyi István Általános Iskolában tanítottam. Gyógypedagógus, logopédus végzettségem megszerzése után Szentgotthárd és Kistérsége óvodáiban és iskoláiban dolgoztam logopédusként. 2013. november 1-jétől a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményében dolgozom logopédusként.

Végzettség:

 • magyar-orosz nyelv és irodalom szakos tanár
 • gyógypedagógus, logopédia szakirányon
 • pedagógus szakvizsga: fejlesztőpedagógia szakirányon    

Tanfolyamok

 • Játszva a tanulási kudarcok ellen
 • Tánc és dráma 
 • A nyelvlökéses nyelés elméleti háttere és gyakorlatorientált terápiája
 • Az orrhangzós beszéd elméleti háttere és gyakorlatorientált terápiája
 • A megkésett beszédfejlődés és a fejlődéses dysphasia terápiája Meixner-módszer szerint
 • Komplex művészeti terápia

Kovács Eszter
Gyógypedagógus logopédia szakirányon
Pályám: 2017 júniusában diplomáztam a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. 2017 augusztusától dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményében logopédusként. A Szentgotthárdi járás iskoláiban, illetve óvodáiban látom el a logopédiai feladatokat. Rövidtávú céljaim között szerepel a mesterképzés, valamint a lovasterapeuta képzés elvégzése.
Hitvallás: „Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel.” (Joanne K. Rowling)
“Tégy meg minden jót, ami tőled telik, Amilyen eszközzel csak tudod, Amilyen módon csak tudod, Ahol csak tudod, Akivel csak tudod, Ameddig csak tudod.”
(John Wesley)

Elvégzett tanfolyamok: 

 • Szól-e szűrőeljárás
 • Sindelar I.
 • Az orrhangzós beszéd elméleti háttere és gyakorlatorientált terápiája
 • A megkésett beszédfejlődés és a fejlődéses dysphasia terápiája Meixner-módszer szerint
 • Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására 

Kovács Gáborné
Szakszolgálati titkárgyógypedagógiai asszisztens
Telefonszám: 0620/336-9845
E-mail címszentgotthard.szakszolgalat[at]gmail[dot]com
Hitvallás: „Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál, meg tudod tenni, és a kudarcok, sérelmek után sem a gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság.”  /Böjte Csaba/

Engem mindig arra tanítottak, hogy kedves legyek mindenkivel, még akkor is, ha más nem az elvárt viselkedést tanúsítaná velünk szemben, hiszen a kedvességgel és a szeretettel nem tudnak mit kezdeni!


Bornemissza Anita
gyógytornász
E-mail címanitabornemissza[at]gmail[dot]com
Hitvallás: „A legnagyobb sikereket akkor fogjuk elérni, amikor képessé válunk arra, hogy másokon segítsünk.”  /Charles Francis Haanel/

2019 májusában diplomáztam Zalaegerszegen a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar gyógytornász szakirányán. 2019 októberében kezdtem el dolgozni a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményében. Célom a folyamatos fejlődés és tanulás a különböző tanfolyamok elvégzése által, hogy még nagyobb szakértelemmel tudjak segíteni a hozzám forduló betegeken.

Tanfolyamok:
- Nyirokmasszázs/Ödématerápia
- Dynamic Tape


Riederauer Andrea
Oligofrénpedagógia – szurdopedagógia szakos gyógypedagógus tanár, mentortanár

Telefon:  +36 20/326-8934
Hitvallás: „A szívnek vannak érvei, miket nem ismer érvelő eszünk.“ (Blaise Pascal)

 

Végzettségek:

 • 2015. Pedagógus szakvizsga, mentortanári szakterületen
 • Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest
 • 1991. Oligofrénpedagógia – szurdopedagógia szakos gyógypedagógus
 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest

Képzések:

 • "SINDELAR-Zsoldos" program I. fejlesztő program tanulási-és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Állatasszisztált terápiák elmélete és gyakorlata, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Budapest
 • A referencia-intézmények és a partnerintézmények pedagógusainak felkészítése a gyakorlóhelyi mentori tevékenységek ellátására
 • A korszerű tanulás- és oktatásszervezési eljárások alkalmazásáról pedagógusoknak
 • 3-8 éves, egyedi fejlődésmenetű gyermekek nevelése mozgásterápiákkal, kiegészítő pedagógiai eljárásokkal
 • Lovasterapeuta képzés, gyógypedagógiai lovaglás „A" modul (Magyar Lovasterápia Szövetség, Fót)
 • Alapfokú kommunikációs tanfolyam (SINOSZ)

Munkahelyek:

 • 1989 – 1992. Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon, (Siketek Iskolája Budapest )
 • 2010 – 2019. ELTE Gyakorló Óvoda és EGYMI, Budapest
 • 2019 – 2020. Móricz Zsigmond EGYMI, Lenti
 • 2020. 09.01-től Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye