Járási szakértői tev.

 

A szülők és pedagógusok olykor azt tapasztalják, hogy gyermekük vagy tanítványuk az iskolában a tőle elvárható szint alatt teljesít. Mivel az okok sokszor nem egyértelműek, célszerű a gyermek vizsgálatát kérni tagintézményünknél.

● A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTMN) megállapítása komplex pedagógiai és pszichológiai vizsgálat keretében történik. A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a szakértői vélemény iránti kérelem (15/2013. EMMI 1. sz. melléklete) című nyomtatvány kitöltése (intézményünk honlapjáról letölthető), valamint egy részletes pedagógiai vélemény. A nyomtatvány kötelező melléklete az Orvosi adatlap (5. számú melléklet a 14/1994. (VI.24.) MKM rendelethez). A vizsgálatot kérheti a szülő és a szülő beleegyezésével a gyermek nevelési-oktatási intézménye, pedagógusa, továbbá a nagykorú fiatal. Szülői kérelem esetén az óvoda/iskola köteles közreműködni a kérelem kitöltésében.                                                  

● A sajátos nevelési igény (SNI) megállapításához szükséges első vizsgálat szintén nálunk történik, és amennyiben az SNI gyanúja megerősíthető, akkor a Megyei Szakértői Bizottság folytatja a vizsgálatot, és dönt az SNI megállapításáról. 

● Szakértői bizottságunk a 18 hónapnál fiatalabb gyermekek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia, traumatológia, gyermek-és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

● Bizottságunk tesz javaslatot az adott tanév szeptember 1. és január 15. napja közt elvégzett vizsgálatoknál az ötödik életévüket betöltött, de hat évesnél fiatalabb beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a tankötelezettség teljesítésének következő tanévtől történő megkezdésére vagy további egy év óvodai nevelésre.

A vizsgálatot kérheti a szülő és az óvoda is. A fent említett nyomtatványok kitöltése ezen vizsgálat esetén is kötelező.                                              

A vizsgálatra jelentkezőknek a szakértői vizsgálat idejéről a kérelem beérkezésétől számítva a rendeletben megfogalmazott határidők figyelembe vételével küldünk értesítést tértivevényes levélben.

A vizsgálatot követően szakértői véleményt készítünk. Amennyiben a szülő a szakértői véleményben foglaltakat nem fogadja el, a gyermek lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál eljárást kezdeményezhet a szakértői vélemény felülvizsgálata céljából.

 

Diagnosztika