Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés az egészségügyi intézményekben működő gyógytorna és az iskolai testnevelés gyakorlatanyagát egyesíti, ezekből válogat a gyerekek egészségi állapotának megfelelően. A foglalkozásokon a tanulók betegségtípusok szerinti tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal.

A foglalkozások célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek.

Kategóriák

A könnyített és gyógytestnevelés szervezésének és a gyógytestnevelési órára történő beosztásnak a rendje:

I. kategória: könnyített testnevelési órán vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés általában a normál testnevelési órán kerül megszervezésre, az adott iskolában tanító testnevelő tanár vezetésével.

II. kategória: gyógytestnevelési órán vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembevevő foglalkozásokat javasol a szakorvos. A gyógytestnevelés órákat szakképzett gyógytestnevelő tanár vezeti.

III. kategória: azok a tanulók tartoznak ebbe a kategóriába, akik egészségi állapotváltozásuk miatt az egészségügyi intézményrendszerben történő ellátásra (gyógytorna, stb.) szorulnak, így iskolai testnevelés alól átmenetileg vagy végleg felmentendők.

A leggyakoribb betegségtípusok, amelyekkel a gyógytestnevelésre kerülnek a diákok:

  • Ortopédiai elváltozások: gerinc deformitások, hanyag tartás, mellkas deformitások, lúdtalp, térdproblémák
  • Belgyógyászati problémák: szív- és keringési betegségek, cukorbetegség, gyermekkori elhízás, asztmaA kategóriákba sorolt tanulók névjegyzékét szakorvosi vélemény alapján az iskolaorvos készíti el.

A foglalkozások rendje adott tanévben egyeztetett időpontban történik, melyről a gyógytestnevelő értesíti a tanulókat.

A foglalkozások helyszínei:

  • Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Ált. Isk.
  • a gyógyúszás a Gotthárd-Therm Kft. által üzemeltetett uszodábanMinden tanuló külön tájékoztató füzetet kap, amiben a jelenlétet, esetleges hiányzást kell igazolni. Ebben az ellenőrzőben kapják a gyógytestnevelés értékelését is, ami alapján - a testnevelés órai eredményekkel összesítve - a félévi és tanév végi érdemjegyet kapják.